Utveckla din personliga stil

Det finns många fördelar med att tidigt i sin fotografiska utveckling börja arbeta med att hitta sin personliga stil. Under kursen får du verktyg för att hantera olika stilar och du kommer att ha en tydligare bild av vem just du är som fotograf.

 

Om du genomfört ett par av kurserna som Fotokliniken erbjuder har du med säkerhet upplevt att ditt fotograferande utvecklats och att du nu förstår många av de fackuttryck som fotografer använder sig av. Detta är en god utgångspunkt för att ta ditt fotograferande till en högre konstnärlig nivå där din personlighet får ett allt större uttryck.

Kursens upplägg anpassas mycket efter dina förutsättningar och tidigare erfarenheter. Cirka 10 lektionstimmar.

För att anmäla dig eller för att få mer information så skickar du ett mail till kurs@fotokliniken.se.

Pris: 1 770 kr

För betalning av fotokurs använd bankgiro: 149-4780