Natur- och flygfotokurs

Löv - 1 (1)Natur- och flygfotokurs 3 770 kr

Ett spektakulärt fotoäventyr i och åvan Östergötlands härliga natur.

Syfte: Att utforska naturfoto både från marken och från luften. Att fördjupa sig i olika sätt att ta naturbilder. Att lära sig att hantera och fånga dagens varierande ljus. Att förstå och öva tolkning av väderförutsättningar.

Kursupplägg: Kursen pågår under ca 5 veckor och varje vecka erhåller du nya utmaningar med inriktning på naturfotografering. Vi träffas i grupp vid tre tillfällen där vi vid olika tider på dygnet och på olika platser i Östergötlands natur går igenom och övar olika tekniker för att fånga de vackra scenerierna.

Utöver de rent fototeknikniska kunskaperna kommer du att få lära dig en del om meteorologi samt flygfotografering.

Om vädret tillåter och sådana önskemål finns kan det bli aktuellt att prova flygfotografering också. Då tillkommer dock en kostnad för flygbränsle.

För att anmäla dig eller för att få mer information så skickar du ett mail till kurs@fotokliniken.se.

Pris: 3 770 kr

Betalning uppdelat på fyra månader: 943 kr/månad + avi.avg.

För betalning av fotokurs använd bankgiro: 149-4780Natur