Makrofotokurs

Macrofotofoto - 1

Makrofotokurs 3 veckor

+ möjlighet att delta i fotoutställning

Syfte: Att lära tekniker för extrema närbilder. Att förstå och öva ljussättning vid makrofoto.

Kursupplägg: Kursen pågår under 3 veckor. Varje vecka erhåller du nya fotoutmaningar som du själv väljer när du utför. Vi träffas med 3 veckors mellanrum för att gå igenom fotografiska knep att använda vid makrofotografering. Vid träffarna ges även tillfälle att diskutera tidigare bilder och utmaningar. Vi diskuterar och övar även grundläggande efterredigering i dator. De som önskar ges möjlighet att delta i en fotoutställning efter kursens slut. Där har du möjlighet att sälja dina fotografier och på så sätt få hela, eller en del av, fotokursen betald.

För att anmäla dig eller för att få mer information så skickar du ett mail till kurs@fotokliniken.se.

Pris: 1 770 kr (Vid deltagande i utställning tillkommer 270 kr för lokalkostnad mm)

Betalning uppdelat på tre månader: 590 kr/månad + avi. avg.

För betalning av fotokurs använd bankgiro: 149-4780