Fotokurs svartvitt

Svartvitt

Fotoklinikens kurs i svartvitt. En kurs där vi utforskar mönster, ljus, mörker och kontraster. Jag vill påstå att när man behärskar den svartvita tekniken och tankesättet blir man en mer komplett fotograf.

För att anmäla dig eller för att få mer information så skickar du ett mail till kurs@fotokliniken.se.

För betalning av fotokurs använd bankgiro: 149-4780